Tandvårdstödet


Den 1 juli varje år får du ett allmänt tandvårdsbidrag. Det finns som ett tillgodohavande hos Försäkringskassan: 

  • Från och med det år du fyller 24 till och med det år du fyller 29 är bidraget 600 kronor per år. 
  • Från och med det år du fyller 30 till och med det år du fyller 64 är bidraget 300 kronor per år. 
  • Från och med det år du fyller 65 är bidraget 600 kronor per år.