Tandvårdstödet


Den 1 juli varje år får du ett nytt tandvårdsbidrag. Hur stort bidraget är beror på hur gammal du är:

Till och med det år som du fyller 29 är bidraget 600 kronor/årFrån och med det år du fyller 30 och till och med året du fyller 64 år är bidraget 300 kronor/år

Från och med det år du fyller 65 är bidraget 600 kronor/år.