Allmän Vuxen & Barntandvård

Inom allmäntandvårdens verksamhet jobbar vi med förebyggande tandvård, regelbundna undersökningar, lagningar, tandutdragningar, rotbehandlingar, bettskenor, kronor, broar och digital röntgen. 

Med tandvård av hög kvalitet och med engagerad och kompetent personal ger vi våra patienter friska tänder hela livet. 

CBCT/Panorama(OPG)- 

är tandvårdens modernaste röntgenteknologi för diagnoser med 3-dimensionella röntgenbilder s.k. volymtomografi. Vi kan erbjuda våra patienter utan att behöva remittera vidare denna service direkt här hos oss. Vi har ett gott samarbete med röntgenspecialister som lämnar remiss utlåtande.