Allmän vuxen- och barntandvård

Inom allmäntandvårdens verksamhet jobbar vi med förebyggande tandvård, regelbundna undersökningar, lagningar, tandutdragningar, rotbehandlingar, bettskenor, kronor, broar och digital röntgen. 

Med engagerad och kompentent personal som arbetar med tandvård av hög kvalitet ger vi våra patienter möjlighet till god munhälsa livet ut.

CBCT/Panorama(OPG)- 

Detta är tandvårdens modernaste röntgenteknologi för diagnoser med 3-dimensionella röntgenbilder s.k. volymtomografi.

Denna service kan vi erbjuda våra patienter direkt på kliniken, utan att behöva remittera vidare till annan instans.

Vi har ett nära samarbete med röntgenspecialister som granskar bilderna och lämnar sitt utlåtande.